c8etochek: (Default)
[personal profile] c8etochek
Originally posted by [livejournal.com profile] romchykd at Висновків робити не варто...
 В одному з попередніх постів, ось тут:: http://lenta-ua.livejournal.com/2140945.html...автор пропонує робити висновки з ситуації в Україні. Я вважаю, що висновки робити не варто.
 Візьмем для прикладу, одну ситуацію з кількома генералами.
 В попередньому перепості від користувача frankensstein, ми бачили ситуацію на східному кордоні і обговорювали пана Литвина.
Давайте тепер, проаналізуємо пару інших персон.

Генерал-полковник Михайло Коваль.
 Виконуючий обовязки міністра оборони України Михайло Коваль, робить все можливе для перемоги АТО. А ким же ж він був до призначення? Глянем у вікіпедію:
- З 2002 по 2003 рік — перший заступник Голови Держкомітету у справах охорони державного кордону України — Командувача Прикордонних військ України.
Починаючи з 2003 року, працює першим заступником Голови Державної прикордонної служби України — директором Департаменту по роботі з особовим складом.... Тобто з 2002-го року і аж до березня 2014-го, до призначення в.о. міністра, генерал, був заступником Литвина...Але ж висновки робити не варто...

Ліщинский Олександр Іванович.
Заступник міністра оборони України (тобто заступник Коваля) заступник міністра обороны Україны. (тобто заступник Коваля).
- Народився у місті Гатчина, Ленінградської області.
- В 1984 році, закінчив Пушкінське вище військове інженерно-будівельне училище. Будівельник.
- 1984-1989-1992 рр, начальник пожежної охорони гарнізону, Далекосхідного регіону... Пожежник.
- 1992-1993 рр. офіцер відділу кадрів 1-ї Повітряної армії МО Російської Федерації...Тиловик.
 Він народився, навчався і служив девять років у Росії. Але ж висновки робити не варто...
- 1993-2000 рр служба в Національній Академії Прикордонних Військ України, на посаді керуючий квартирно-експлуатаційної служби, заступник начальника по тилу., заступник ректора Академії...Сім років керує квартирною службою. :)
- з 2000 року, заступник Голови Державного комітету по охороні кордону (заступник командувача прикордонних військ), по тилу. Тобто, заступник Литвина.Але ж висновки робити не варто...
- з квітня 2014-го року, Заступник в. о. міністра оборони України. Тобто Коваля.
 Уродженець і мешканець Росії, котрий до 1993-го року був офіцером росії, з пожежника, будівельника і прикордонного тиловика, виріс до генерала-лейтенанта і заступника в.о. міністра оборони. Стрімка карєра за часів Кучми і Януковича... Але ж висновки робити не варто...
Тобто, Голова Державної прикордонної служби України, котрий відповідає за кордон а кордон в нас дірявий, в.о. міністра оброни України, котрий в керівництві АТО яка безуспішна, та заступник в.о. міністра, який відповідає за тил, постачання , яке постачання ми бачимо...всі три давні співробітники й колеги.
Але ж висновки робити не варто...
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

June 2014

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 1011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 05:43 am
Powered by Dreamwidth Studios