c8etochek: (Default)
[personal profile] c8etochek
Volodymyr Parasyuk
3 год · Відредаговане ·

Львів'яни будь ласка репост.

Щойно зі Львова зателефонував мій друг Andrijan Kolobov, який вже не перший рік бореться зі свавіллям працівників ДАІ на дорогах. Андріан розповів, які складні баталії ведуться навколо призначення очільника обласного ДАІ.

Обійняти цю посаду рвуться дві добре відомих на Львівщині особи - Богдан Мицак і Степан Харабара. Ці два "суперчесних" міліціонери вже почали обіцяти громадськості "золоті гори" і розказувати як все зміниться в кращий бік, якщо когось із них призначать на посаду. Чомусь я переконаний, що зміняться хіба лиш корупційні схеми. Знову простий рядовий даівець буде ламати голову як нахабарити так, щоб і форму купити, і патрульний автомобіль заправити, а найголовніше - данину вищому керівництву сплатити. Не вірю, що чиновник, який звик красти, може чудесним способом змінитись і почати жити на одну зарплату. Цікаво, на яку підтримку розраховують ці заробітчани в погонах, якщо кожен житель Львівщини знає про їх махінації.

Чому знову старі корупціонери хочуть дорватись до корита? Може вже досить копирсатись в болоті, а натомість почати думати і призначати на такі посади гідних людей? В нас що, крім цих двох нема кого обрати?

Звертаюсь до керівника УМВС Львівської області Дмитра Загарії. Пане Дмитре, знаю Вас як порядного та чесного міліціонера, але, якщо Ви призначите когось із цих двох хабарників на посаду, я буду перший, хто в знак протесту принесе шини до Вашого управління.

Прошу також Єгора Соболєва та Арсена Авакова взяти під контроль призначення керівника обласного ДАІ Львівщини.

P.S. Якщо Харабара та Мицак так палко хочуть прислужитись Україні, ласкаво просимо рядовими до котрогось із батальйонів. Тут на Сході ви матимете чудову нагоду не словом, а ділом показати як служите народу України.

Люди добрі, систему ламати важко, але крок за кроком усі разом ми обов'яково наведемо лад в нашій державі!
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

June 2014

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 1011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 05:41 am
Powered by Dreamwidth Studios