c8etochek: (Default)
[personal profile] c8etochek
Олександр Пономарьов заявив, що не хоче співати, поки в країні гинуть люди

Відомий український співак Олександр Пономарьов зізнався, що гостро переживає ситуацію на Сході країни, через що не може ні спати, ні працювати.

«Зараз мені не до пісень. Я не хочу співати», - розповів Олександр Пономарьов журналістам за лаштунками благодійного концерту «Єдина країна».

«Коли гинуть люди, шоу-бізнес не має значення. Я не можу спати ночами, а вдень ходжу як сновида», - додав Пономарьов.

Єдине, чим зараз може займатися Олександр - брати участь у благодійних акціях.

«Не знаю, що зараз потрібно робити. Не знаю, що мені робити. Але сьогодні я прийшов сюди і заспівав. Якщо гроші потраплять сім'ям загиблих, буду радий», - прокоментував Пономарьов.

При цьому від планів на відпочинок зірка не відмовляється - збирається вивезти сина на море або в гори, але вже точно не в Крим.

«Я не поїду на півострів, поки він знову не стане нашим. Я проти цієї анексії. Дуже поважаю людей, які сміливо висловлюють свою позицію. Бачили ролик, на якому діти, випускники співають гімн України? Грає російський, а вони все одно співають свій, рідний... У мене аж сльози на очах виступили», - зазначив співак.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

June 2014

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 1011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 05:41 am
Powered by Dreamwidth Studios